Karzeł, Down i inne żywioły
 
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi / The Kazimierz Dejmek Nowy Theater in Lodz, PL
2012
 
dramaturgia/dramaturgy: Jolanta Janiczak
reżyseria/direction: Wiktor Rubin
program do spektaklu/book about theater performance
 
format: 190x190 mm
Back to Top