Łukasz Biskupski "Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku"/ "City of Attractions".
 
wydawca/published by: Narodowe Centrum Kultury, 2013
 
Książka nominowana w 54. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2013 w kategorii: Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)./Book nominated for 54nd competition of the Polish Association of Book Publishers The Most Beautiful Book of the Year 2013 in category: Scholarly books, popular science (humanities).
Back to Top