Katedra Dramatu i Teatru UŁ i Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi/ Drama and Theater Depeartment of Lodz University and The Kazimierz Dejmek Nowy Theater in Lodz, PL
2012
 
Broszura z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2012/ brochure on World Theatre Day 2012
 
druk cyfrowy/ digital print
Back to Top